Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[GẤP]_Kỹ sư an toàn lao động (Lạng Sơn, Mũi Né, Bắc Giang, Phú Yên,Hải Dương, Thái Nguyên...)

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Salary review
  • Business Expense
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Xây dựng các quy chế, nội quy, quy tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo ATLĐ VSMT ban hành cho các dự án của Tập đoàn;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và huấn luyện ATLĐ VSMT tại các dự án;
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về ATLĐ tại các dự án, đề xuất thưởng/phạt các trường hợp tuân thủ tốt/vi phạm về ATLĐ VSMT;
- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống về ATLĐ VSMT.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bảo hộ lao động, an toàn lao động
- Có kinh nghiệm làm việc tại các Ban QLDA của Chủ đầu tư, phòng kỹ thuật/an toàn của Chủ đầu tư
- Cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc
- Kỹ năng thuyết trình, tổ chức, sắp xếp tốt

Similar Jobs

CEO Trainee - Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

Salary: 1,000 - 2,500 USD
Posted 5 days ago
CEO Trainee - Nhà Lãnh Đạo Tương Lai
New

KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ QUY HOẠCH

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 1339 days ago
KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ QUY HOẠCH

KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG

Salary: Negotiable
Posted 1357 days ago
KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.