Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HẢI DƯƠNG] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÔNG NỢ

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công tác công nợ:

- Chịu trách nhiệm theo dõi thu, chi, hàng ngày đối với công tác QLVH, theo dõi quỹ tiền mặt hàng ngày của Ban QLVHTN;

- Thực hiện công tác tách sao kê hàng ngày đối với các khoản thu về tài khoản ngân hàng CĐT;

- Thực hiện các công tác liên quan đến Đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng chi phí phục vụ công tác vận hành Tòa nhà;

- Quản lý việc xuất, nhập kho vật tư, thiết bị phục vụ công tác vận hành Tòa nhà;

- Thực hiện và hoàn thành bảng biểu các loại Phí cần phải thu hàng tháng/ theo Quý đối với các Chủ sở hữu căn hộ;

- Theo dõi, thu hồi công nợ của khách hàng, phối hợp với bộ phận CSKH thực hiện tuân thủ Quy trình Thu phí Dịch vụ, Phí Quản lý vận hành và thu hồi công nợ;

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách tối ưu nhất;

- Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung khi cần thiết.

Công tác hành chính:

- Thực hiện các công tác thủ tục hành chính, sắp xếp lưu trữ hồ sơ;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Job Requirement

 • Có 1 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương
 • Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành liên quan
 • Có tinh thần học hỏi, cầu thị
 • Có khả năng chịu được áp lực tốt
 • Có khả năng giao tiếp tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.